People of Lava Hotel TV

Lava Mästar TV för Hotell

En övernattning i ett premium hotell är en livshändelse. Varför låta en standard TV förstöra denna upplevelse? Med en mängd hotell TV installationer globalt – från Spanien till Dubai, Sverige till USA – vi kan Hotell-TV. Och vi känner nöjda kunder.

Enkel installation och integration

Vi vet att tid är pengar. Det är därför som Lava Professional serien i ditt hotell installeras enkelt och kostndasefffektivt. Lava TV har redan det nödvändiga kommunikationsprotokollet integrerat, och väl monterad på väggen eller på sitt stativ och rätt ansluten, är de klara att använda!

Ta kontakt med oss idag för en diskussion!